top of page
tuonen_nuotio.jpg

Tietosuojaseloste

Olet tutustumassa Tuoni Studioiden (https://tuoni.fi) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiseen rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.

Rekisterinpitäjän tiedot

Rekisterinpitäjä

Tuoni Studiot Oy

Keskustori 7 A 5

33100 TAMPERE

Y-tunnus: 2229942-9

Lisätiedot

Mikäli haluat tarkistaa tietojasi tai jokin selosteessa jää mietityttämään, ota meihin yhteyttä: info@tuoni.fi

Päivitetty

Viimeisin päivitys tietosuojaselosteeseen tehty 24. päivänä maaliskuuta Tuonelan vuonna 2021.

Rekisterinpitäjän tiedot

Rekisterinpitäjä

Tuoni Studiot Oy

Keskustori 7 A 5

33100 TAMPERE

Y-tunnus: 2229942-9

Lisätiedot

Mikäli haluat tarkistaa tietojasi tai jokin selosteessa jää mietityttämään, ota meihin yhteyttä: info@tuoni.fi

Päivitetty

Viimeisin päivitys tietosuojaselosteeseen tehty 24. päivänä maaliskuuta Tuonelan vuonna 2021.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat käyttäjän itsensä antamat tiedot (nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot sisältäen sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tiedot tilatuista palveluista ja niihin tehdyistä muutoksista, laskutustiedot sekä muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Emme käytä asiakkaidemme vakoiluun mitään epätavanomaisia tai kyseenalaisia keinoja, emmekä kerää tai säilytä meille tarpeetonta informaatiota, josta emme kerro sinulle erikseen.

Asiakasrekisterin tarkoitus on yhteydenpito, asiakassuhteen ylläpito, tapahtumatuotannon kannalta välttämättömien tietojen säilyttäminen sekä tuotteidemme ja palveluidemme markkinointi. Emme käytä rekisteriin tallennettuja tietoja asiakkaiden profilointiin, emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksissa.

Rekisterin käsittely

Tietoja voidaan siirtää säilytettäväksi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle ja niitä voidaan säilyttää myös ulkopuolisten luotettavien kumppaneiden palvelimilla (kuten CRM- ja laskutusjärjestelmät). Näillä kumppaneilla ei ole oikeutta käyttää säilytykseen luovutettuja tietoja markkinointi- tai muissa tarkoituksissa.

Niin Tuoni Studioiden kuin mahdollisten kumppanienkin palvelimilla säilytettävän rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Henkilötietoihin liittyvät oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (oikeus tulla unohdetuksi). Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

bottom of page